”Alla” har digitalkameror idag. Inom några år är GPS mer eller mindre standard i mobiltelefoner – jag fick min första GPS-telefon i höstas, en Benefon Twig Discovery.

De här parallella trenderna, kombinerade med t.ex. Googles gratisprogram Picasa (för bildorganisering) och Google Earth ger möjligheter att lätt förse digibilderna med information om platsen där de tagits. Latitud/longitud sparas helt enkelt inne i själva jpg-bildfilen, tillsammans med den s.k. EXIF-information som kameran själv lägger dit: tid och datum, bländare, slutartid m.m. Den här informationen gör bilden betydligt mer värdefull, speciellt om man senare vill återkomma till precis samma plats där man tidigare tagit en bild.

Dessutom kan man i Google Earth se miniatyrer av bilderna man tagit på den plats man tagit dem och då man dubbelklickar på miniatyren kommer bilden i sin helhet upp. Den populära bilddelningstjänsten Flickr använder sig också av Google Earth: skicka en länk till dina Flickrbilder till dina bekanta och de kan både titta bå bilderna och se på en jordglob var de tagits.

Det finns förstås möjligheter att använda den här tekniken i mera seriösa sammanhang också, och här i veckan kom Ricoh ut med en ny, extremt tålig fältkamera som kan kopplas till en GPS. Den är menad för yrkesbruk och sköter om att ”geotaggningen” sker i samma ögonblick som bilden tagits.
Ricoh 500SE

Annonser