Igår lade jag beslag på domännamnet kunskaparna.net och grundade en webbplats på webbhotellet One.com. 47 € för registrering av domännamn, uppläggning av och upprätthållande av webbplatsen i ett år. Inte så dyrt, hoppas servicen är bra. Under sensommaren kanske det börjar dyka upp en del material på webbplatsen.

Kunskaparna.net hoppas jag att skulle kunna bli en mötesplats och informationskälla för dem som är intresserade av levande och kontextuell, pragmatisk kunskap: ”kunskapare”. Vem vet vad vi kan bygga upp kring det här begreppet?

Begreppet ”kunskapande” är inte vedertaget även om det använts i begränsad utsträckning i Sverige, bl.a. av Göran Goldkuhl. Jag tycker det är bra för att det utgör en motpol till ”vetenskapandet” som för de flesta frammanar en (ibland orättvis) bild av en verksamhet som är distanserad från vardagslivet och vars produkter förväntas sippra ned från elfenbenstornen med hjälp av någotslags tyngdlag till en kunskapstörstande populas.

Det mänskliga livet och samhället behöver både djupt praktisk kunskap och djup teoretisk kunskap, men FRAMFÖRALLT sätt att hantera dessa båda samtidigt, t.ex. i form av den praktiska visdom Aristoteles kallar fronesis.

Så här definierar Göran Goldkuhl kunskapande:
”Kunskapsutveckling är att skapa kunskap; att kunskapa. Kunskapsutvecklaren kallar jag kunskapare. Om kunskaparen önskar kunskap av hög kvalitet, hur går han tillväga? Det är givetvis helt beroende av syftet med kunskapandet. Man kan använda sig av en mängd olika metoder, som t ex intervjuer, dokumentationsstudier, experiment, idékonferenser m m, m m.Går det alltså inte att säga något generellt om hur bra kunskapande skall gå till? Jo, men man får gå bortom de varierande metoderna. Man får gå till kunskaparen och hans hållning i kunskapandet. Det finns vissa egenskaper i kunskaparens förhållningssätt som bör styra kunskaparens handlande oberoende av vilka konkreta tillvägagångssätt eller metoder som används. De egenskaper som jag beskriver här är:

Nyfikenhet
Öppenhet
Tydlighet
Ärlighet
Noggrannhet
Ansvarsfullhet
Nyskapande
Rationalitet
Reflektion
Relevanskänsla
Kontextkänsla
Tillgängliggörande”

Den listan sväljer jag gärna, men den kan kanske kompletteras och framför allt ges en tydligare innebörd via exempel på kunskapande verksamheter som uppvisar de listade egenskaperna.

Annonser