Förra veckan höll jag en föreläsning med temat ”Kunskap i förändring” för studiehandledare vid Studiehandledardagarna i Åbo. Tanken var att uppmärksamgöra publiken på de förändringar i kunskapandet som är på gång, och sedan peka på sätt att hantera de utmaningar förändringarna för med sig.

Min föreläsning finns här, på Utbildningsstyrelsens CmapToolsserver.

Det centrala elementet i föreläsningen utgörs av Dave Snowdens Cynefin-modell, en fyrfältsmodell som delar in system i fyra kategorier eller domäner: enkla, komplicerade, komplexa och kaotiska.

Hela världen består ju av olika slags mer eller mindre sammankopplade system i olika skalor, ekonomiska, ekologiska och andra, och Snowden anser – mycket berättigat, tycker jag – att man måste känna till vilken typ av system man har att göra med innan man försöker göra interventioner i dem. De olika systemtyperna kräver nämligen helt olika sätt att agera gällande bl.a. organiseringen av arbetet, maktutövning och kunskapande. I ett komplext system är det t.ex. helt improduktivt att syssla med best practices eller kvalitetssystem, som lämpar sig bäst i enkla system.

En utmaning är förstås att veta i vilken domän systemet man är intresserad av ligger, och alltid kanske man inte kan slå fast det. Då har Snowden lämnat en liten extra domän i centrum av sin fyrfältare, för sådana system som tillsvidare är okategoriserbara.

En av orsakerna till att jag genast fattade tycke för den här modellen var att den på ett utmärkt sätt påvisar behovet av s.k. Mode 2-kunskapsproduktion vid sidan av Mode 1-kunskapsproduktion. Den förstnämnda sitter som gjuten i den komplexa domänen, medan den sistnämnda hittar sin trygga boning i den komplicerade domänen.

Det är anledning att påpeka att ett visst system (t.ex. en organisation) kan röra sig mellan olika domäner, och i vissa fall kan det vara möjligt eller t.o.m. önskvärt att ”skuffa” systemen i en viss riktning, t.ex. från kaos till komplexitet eller enkelhet.

Cynefin (ett walesiskt ord som uttalas ”kjunevvin” och betyder nånting i likhet med hemtrakt – Snowden är walesare…) är en av hörnpålarna i den kunskapshanteringsteori och -praktik som Snowden tillsammans med andra bygger upp i nätverket Cognitive Edge. Jag har nyttan och nöjet att vara med i nätverket som ”accredited practitioner” sedan i somras.

Annonser